Bezoekmoment WZC 't Hof reserveren.
Babbelbox

De bezoekregeling aan een bewoner in het WZC 't Hof wordt vanaf 25 juli 2020 opnieuw verstrengd. Wij verwijzen hiervoor naar het schrijven van 24 juli 2020.

Er kan opnieuw een bezoekmoment gereserveerd worden. Gebruik hiervoor volgende link : 

https://outlook.office365.com/owa/calendar/WZCTHof1@lichtervelde.onmicrosoft.com/bookings/

Ben je zorgbehoevende? Wordt het alleen wonen wat moeilijker? Dan kan wonen voor ouderen een antwoord bieden.

Ben je op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding of hobby? Of wil je nieuwe mensen leren kennen? Dan is het dienstencentrum een plaats voor jou!

Ondervind je problemen om dagelijkse taken uit te voeren en wil je verder in je vertrouwde omgeving wonen? Onze thuiszorgdiensten kunnen  een oplossing bieden.

Heb je (financiële) problemen of zit je met een vraag ? Het Sociaal Huis staat voor je klaar !

Een Huis van het Kind is een samerwerking tussen organisaties die je helpen met kinderopvang, vrijetijdsaanbod, opvoedingsondersteuning, workshops en veel meer.

Het infopunt ondersteunt personen met dementie en hun mantelzorgers op een laagdrempelige manier door informatie en advies te verstrekken en desgevallend door te verwijzen.