Maatregelen nav Coronavirus

Het agentschap zorg en gezondheid legt de woonzorgcentra en de lokale dienstencentra extra maatregelen op ter preventie van het Corona-virus.

Woonzorgcentrum 't Hof

Update Covid-19 WZC ‘t Hof – Wijzigingen beschermingsmaatregelen tijdens bezoek in het Woonzorgcentrum ‘t Hof

 

Lichtervelde,  20.10.2020

Beste bewoner,
Beste familie,

Vanuit het Agentschap Zorg en Gezondheid ontving ons woonzorgcentrum nieuwe maatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

Zoals u wellicht ook volgt in de media of via www.sciensano.be stijgen het aantal besmettingen ook fors in onze gemeente.

Tot op heden zijn er nog geen besmettingen in ons woonzorgcentrum.  Wij doen er alles aan om dit virus buiten te houden.  De huidige bezoekregeling met 3 vaste bezoekers per bewoner blijft momenteel gelden en dit tem 08 november.

Wij vragen dan ook met aandrang volgende veiligheidsvoorschriften strikt na te leven:

!! NIEUW !! Voor de bewoner

 • De bewoner draagt verplicht een mondmasker tijdens het bezoekmoment, tenzij dit niet mogelijk is omwille van medische redenen bv voor bewoners die kortademig zijn of een bewoners met dementie.

Wij voorzien mondmaskers voor de bewoners.  Respecteer sowieso 1.5 m afstand van de bewoner.

 • indien bewoners samen wandelen of zitten en geen afstand van 1.5m kunnen behouden worden zij geacht hun mondmasker te dragen .

Voor de bezoekers:

 • Enkel een chirurgisch mondmasker is toegestaan. Indien u dit niet bij hebt, zal gevraagd worden er één te kopen aan 1 € per stuk.
 • Ontsmet uw handen met de voorziene alcoholgel bij het binnenkomen en het verlaten van het woonzorgcentrum.
 • U registreert zich d.m.v. een blaadje in te vullen waarop u zeker de datum van uw bezoek, uw naam en telefoonnummer noteert.
 • U komt enkel op de kamer van de bewoner die u bezoekt.
 • Vermijd het gebruik van de lift als iemand anders reeds in de lift staat. Gebruik de lift per bubbel.
 • Ontsmet na uw bezoek de contactoppervlakten op kamer met het ontsmettingsproduct die wij in sprayflacon ’s aanbieden bij het binnenkomen van het WZC.
 • Het is niet toegestaan om drank om voeding mee te brengen en dit te nuttigen op de kamer van de bewoner.
 • Bezoekuren:
  • Ieder dag van 9u tot 11u en van 13u30 - 19u

 

 • U komt NIET op bezoek indien u  zich ziek (verkouden of grieperig) voelt of klachten hebt van COVID19 (zie hieronder).

minstens één van de volgende hoofdklachten
 

hoest
kortademigheid
pijn in de borstkas
plots
verlies van smaakzin of reukzin zonder duidelijke oorzaak

 

OF

minstens twee van de volgende klachten:

koorts; spierpijn; vermoeidheid; neusloop of verstopte neus, keelpijn; hoofdpijn; gebrek aan eetlust, waterige diarree zonder duidelijke oorzaak; plotse verwardheid; plotse val zonder duidelijke oorzaak

OF

verergering van bekende luchtwegklachten, een bekende longziekte, astma of een ander hoestprobleem
 

 

Personen die de laatste 2 weken gecontacteerd werden door een contactonderzoeker, worden beschouwd als een risicocontact. Aan deze bezoekers vragen we ook om het bezoek een week uit te stellen.
 

Wij verwachten van het bezoek in het inkomsas een gedisciplineerde zelfregistratie + zeer correcte naleving van de (hygiëne)richtlijnen (mondmasker & handen ontsmetten)

Heeft u nog vragen na het lezen van deze brief?
Aarzel dan niet om contact op te nemen met Annick Van Iseghem
op het telefoonnummer 051/ 70 84 78.

 

Wij danken u bij voorbaat voor het opvolgen van onze voorschriften en hopen op een vlotte samenwerking.

 

De directie

 

 

Lokaal Dienstencentrum De Ploeg

Beste bezoekers,

vanaf 21 oktober is het sociaal restaurant gesloten voor een maand naar aanleiding van de nieuwe corona-maatregelen. De activiteiten gaan nog door onder voorbehoud..

Controleerbaarheid en alles op afspraak

In deze fase van versoepelingen met betrekking tot de dienstencentra is het opnieuw mogelijk om activiteiten en dienstverlening op te starten, maar wordt de nadruk gelegd op een hoge vorm van controleerbaarheid. Het is dus niet mogelijk om vrij langs te komen in het dienstencentrum, alles verloopt via afspraak! 

Op te volgen corona-maatregelen

Kom op afspraak en na voorinschrijving naar je lokaal dienstencentrum en hou je  ALTIJD aan volgende voorschriften:

 • Inschrijven voor de activiteiten en/of dienstverlening is verplicht
 • Ontsmet je handen bij het binnenkomen en buitengaan
 • Volg de aangeduide looprichting 
 • Hou 1,5 meter afstand ten opzichte van andere mensen,  bezoekers en personeel 
 • Draag een mondmasker bij het binnenkomen en buitengaan van het gebouw, toiletbezoek, bij het maken van een afspraak aan het onthaal... kortom, als je er rondloopt en wanneer je de  afstand van 1,5 meter niet kan bewaren
 • Was je handen na elk toiletbezoek
 • Respecteer een goede hand- , hoest- en nieshygiëne: hoest of nies in een papieren zakdoek of in je elleboog bij gebrek aan zakdoek, gooi papieren zakdoeken altijd in de vuilnismand en ontsmet je handen daarna.

 

Wanneer kom je NIET naar het lokaal dienstencentrum?

 • Als je symptomen hebt van COVID-19 (hoesten, koorts, ademhalingsproblemen, …). Raadpleeg dan zo snel mogelijk je huisarts!
 • Als je minder dan 14 dagen geleden positief werd getest op COVID-19;
 • Als je geïdentificeerd bent als een hoog of laag risicocontact van een persoon die besmet is met COVID-19 in het kader van contact tracing.

 

Twijfel je om terug naar het lokaal dienstencentrum te komen uit angst voor besmetting?

We nemen alle mogelijke voorzorgsmaatregelen om besmetting te voorkomen. Zo dragen we zelf steeds een mondmasker om jou te beschermen, poetsen en ontsmetten we regelmatig alle ruimtes en materialen.

De voorbereiding vraagt tijd en sommige maatregelen brengen beperkingen met zich mee. Zo zullen we slechts een deel van ons aanbod kunnen herstarten in kleinere groepen.

Wij rekenen op je begrip en vragen om de richtlijnen ook zelf strikt na te leven. Enkel zo maken van het lokaal dienstencentrum een veilige omgeving waar we elkaar opnieuw mogen ontmoeten.

Bubbels

Wij werken momenteel niet met bubbels. Dit betekent dat we steeds aandacht hebben voor de social distancing. Er is een uitzondering voor koppels maar enkel indien de afstand met andere bezoekers kan gegarandeerd worden. 

Activiteiten
 • Inschrijving gebeurt op voorhand. Geen inschrijving = geen toegang
 • Van het moment dat men een plaats ingenomen heeft, blijft men ook op deze plaats. Stoelen en tafels worden niet verplaatst.
 • De ruimtes zijn zodanig ingericht dat de afstand gegarandeerd blijft.
 • Er is geen cafetariawerking.
 • Activiteiten gaan door onder voorbehoud.
Minder Mobielen Centrale

Gebruikers van het dienstencentrum die zich moeilijk kunnen verplaatsen en zich inschrijven voor een activiteit of maaltijd, kunnen gebruik maken van de ophaaldienst. De chauffeur en gebruikers dragen steeds een mondmasker in de wagen en houden 1,5 meter afstand van elkaar. De gebruiker neemt dus plaats rechts op de achterbank. 

 

Reserveren en inschrijven

Reserveren en inschrijven voor een maaltijd of voor een activiteit?

LDC De Ploeg
Statiestraat 80

8810 Lichtervelde
051/ 70 84 76

ldcdeploeg@ocmwlichtervelde.be

Balie Sociaal Huis blijft open

De balie van het Sociaal Huis blijft toegankelijk voor bezoekers en voor mensen met vragen.

Maatregelen lokale overheid Lichtervelde

Op onderstaande link vind je alle maatregelen die gelden in Lichtervelde: https://www.lichtervelde.be/Corona-maatregelen-nieuws