Opvoedingspunt

Opvoedingspunt

Alle ouders hebben wel eens vragen over de opvoeding van hun kinderen. Vaak vinden ouders antwoorden op deze vragen in hun nabije omgeving: grootouders, vrienden en kennissen, aan de schoolpoort...

Naast deze informele steun bestaat er ook 'georganiseerde' opvoedingsondersteuning.

Deze georganiseerde opvoedingsondersteuning richt zich in de eerste  plaats op ouders en andere opvoeders. Het is bedoeld om de vaardigheden en draagkracht van ouders te versterken en het sociale netwerk rondom de kinderen te versterken.

In Lichtervelde hebben we een opvoedingspunt in het Sociaal Huis en een opvoedingspunt in de buitenschoolse kinderopvang De Duiventil. Via deze opvoedingspunten willen we vooral info aanbieden en een luisterend oor zijn voor de ouders met vragen, opmerkingen, bedenkingen rond verschillende aspecten van 'opvoeding'. In het Sociaal Huis focussen we eerder op jongeren, in De Duiventil op 0 tot 12jarigen. Naast het vinden van informatie kan men er terecht met allerlei vragen.

Partners waarmee we samenwerken zijn het Infopunt Roeselare, CAW, CLB, K&G...

Naast het geven van informatie worden ook vormingen of activiteiten georganiseerd.

 

 

Contact
Nele Sinnaeve
maatschappelijk werker
Sociaal Huis
Statiestraat 80
8810 Lichtervelde
België
Iedere werkdag van 8u tot 12u. In de namiddag op afspraak.